Algemene voorwaarden:

Artikel 1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Michaël's Kiteschool.  

 

Artikel 2: U neemt geheel op eigen risico deel aan een les. Michaël's Kiteschool is niet aansprakelijk voor blessures of andere

schade (zowel fysiek,mentaal als materieel) die u oploopt tijdens of ten gevolge van een les. U bent te allen tijde verplicht de door Michaël's Kiteschool verplicht gestelde veiligheidsvoorschriften op te volgen.  

 

Artikel 3: Bij groepscursussen is er één verantwoordelijk persoon (deze persoon dient 18 jaar of ouder te zijn) voor de groep die akkoord gaat met de algemene voorwaarden en veiligheidsvoorschriften, namens alle deelnemers. Met andere woorden, het contactpersoon van de groep verklaart dat iedere deelnemer op de hoogte is van de algemene voorwaarden en veiligheidsvoorschriften.  

 

Artikel 4: De deelnemer dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben of onder begeleiding te staan van een andere persoon, ouder dan 18 jaar.  

 

Artikel 5: Deelnemers die zich niet aan de veiligheidsvoorschiften houden dienen per direct te stoppen met de les, zonder geld teruggave.  

 

Artikel 6: Personen onder invloed van alcohol en/of drugs worden uitgesloten van deelname aan de les, zonder geld teruggave. 

 

Artikel 7: Er wordt gevlogen met vliegers die groter zijn dan 1 vierkante meter. De keuze voor de grootte van de vlieger zal bij iedere deelnemer op basis van windkracht, gewicht en ervaring gaan. Het formaat van de vlieger wordt ten alle tijde bepaald door Michaël's Kiteschool.  

 

Artikel 8: Alle vliegers zijn voorzien van een veiligheidslijn, ( de veiligheidslijn is bevestigd aan een polsband). Zo wordt gestreefd naar maximale veiligheid van de vliegeraar en omstanders. De deelnemer dient ten alle tijde de polsband te dragen.  

 

Artikel 9: Indien het toevertrouwde materiaal opzettelijk beschadigd wordt, zal de schade en/of eventuele reparatiekosten in rekening gebracht worden.  

 

Artikel 10: Michaël's Kiteschool behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een les. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om deel te nemen aan de les.  

 

Artikel 11: Het lesmateriaal verkeert in goede staat en wordt na iedere cursus gecontroleerd op eventuele slijtage en/of schade.

  

Artikel 12: Michaël's Kiteschool heeft meerdere locaties waar les kan worden gegeven. In overleg met de deelnemers kan op een andere locatie worden afgesproken. Michaël's Kiteschool heeft het recht om de locatie te wijzigen. Dit in verband met de omgeving, veiligheid, windrichting en weersomstandigheden.  

 

Artikel 13: Vereiste voor een andere locatie is dat de locatie groot genoeg is om met vliegers met 20 meter lijnen vrij te kunnen vliegeren en dat de wind niet onderbroken wordt door obstakels.  

 

Artikel 14: Lessen worden gegeven van 9 knopen tot maximaal 25 knopen. ( 3 beaufort tot 6 beaufort). Dit is op basis van de voorspelling die 24 uur voor de cursus wordt aangegeven.   

Michaël's Kiteschool is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.  

 

Artikel 15: Michaël's Kiteschool kan ten alle tijde het maximum aantal knopen verlagen ( zie artikel 7). Bij zeer vlagerige wind of slechte weersomstandigheden zoals: onweer,hagel,windhozen of zware neerslag wordt de les geannuleerd. Als de les wordt geannuleerd wordt er gekeken naar de reservedatum.   

 

 Artikel 16: U kunt de boeking tot uiterlijk zeven dagen voor de eerste cursusdatum kostenloos annuleren. Als u binnen 2 tot 6 dagen voor de eerste cursusdatum annuleert , brengt Michaël's Kiteschool 25% van het cursusbedrag in rekening. Michaël's Kiteschool brengt 50% van het cursusbedrag in rekening wanneer er 1 dag voor  de eerste cursusdatum wordt geannuleerd. Wanneer de cursus op de cursusdatum zelf wordt geannuleerd brengt Michaël's Kiteschool het totale cursusbedrag in rekening.   

Artikel 17: Michaël's Kiteschool haar hoofdvestiging is gevestigd aan de Fogelsang 18 9076KA in SintAnnaparochie. Michaël's Kiteschool staat onder nummer: 70406197 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.   

 

Artikel 18: Alle genoemde prijzen binnen Michaël's Kiteschool zijn in euro en inclusief BTW. Typ en druk fouten voorbehouden. Prijs of programmeerfouten voorbehouden.  

 

Artikel 19: De actiefoto's worden niet gemaakt bij de kitesurflessen.   

 

Artikel 20: Michaël's Kiteschool mag de actiefoto's genomen tijdens de Powerkite en Flyboard lessen gebruiken voor haar Website/facebook pagina.  

Veiligheidsvoorschriften:

1.De instructies van de instructeur(s) dienen tijdens de les te worden opgevolgd.  

 

2. Het dragen van sieraden, horloges, kettingen rond de hals en armen zijn tijdens de les verboden. Dit i.v.m. de veiligheid voor de deelnemer.  

 

3. Als de instructeur het woord "los" gebruikt dient de deelnemer direct de "bar", het stuur mechanisme waarmee de vlieger wordt bestuurd, los te laten.  

 

4. De vlieger wordt altijd door één persoon bestuurd, tenzij de instructeur anders aangeeft.  

 

5. Deelnemers die geen vlieger besturen dienen upwind te gaan staan.  

 

6. Het is gedurende de les verboden om te roken. Dit i.v.m. brandgevaar.  

 

7. Wanneer de deelnemer buiten het les veld gaat dient de deelnemer te stoppen en terug te keren naar het les veld.  

 

8. Als de deelnemer merkt dat hij geen controle meer heeft over de kite dient hij de bar direct los te laten. Dit voor de deelnemer zijn eigen veiligheid. 

Ozone erkende kiteschool:Deel Michaël's Kiteschool op social media:

email: contact@michaels-kiteschool.nl    telefoon: 06-83995791      KVK: 70406197          BTW: NNL002309620B11